Ampli 2.0 Swiftpro PA-1100 (110W)

3.600.000 

Dòng Ampli 2.0 SWIFTPRO PA-1100 chuyên dành cho nhà nuôi Yến với 110 Watt có thể tải được +/-500 loa ru.

Danh mục: Từ khóa: