Điều khiển độ ẩm

    750.000 

    Điều khiển đóng/mở tự động thiết bị điện theo độ ẩm môi trường, duy trì độ ẩm ổn định.
    Có 2 chế độ chống ẩm và tạo ẩm.
    Chuyên dùng cho nhà yến.