Dung dịch nhà yến FULL HOUSE AROMA

1.800.000 

  • Với công thức đặc biệt giúp tăng tỉ lệ Yến trong nhà Yến.
  • Hấp dẫn và dẫn dụ Yến trong môi trường tự nhiên.
  • Khử mùi hôi nhà Yến mới và ngăn chặn côn trùng trong nhà Yến.
  • Tạo môi trường tự nhiên trong nhà nuôi Yến.
  • Khuyến khích Yến làm tổ trong thời gian ngắn.